حامی محاسب پارس

مؤسسه غیر تجاری مدیریت حامی محاسب پارس با مدیریت قوی و سالها تجربه در امور مالیِ صنعتی و بازرگانی تحت نامی جدید در سال 1392، در راستای تقویت و بهینه سازی سیستمهای مالی و حسابداری شرکتهای صنعتی و بازرگانی با هدف مدیریت بهتر این مجموعه ها بر درآمد و هزینه، افزایش سودآوری و کاهش هزینه های غیر ضروری و داشتن سیستمی یکپارچه برای مدیریت مالی بوجود آمده است.
ديدگاه حامی محاسب پارس در طول اين سالها در اين بوده است كه بتواند با تلاش خود، هر چه بيشتر در كاهش ف شارهاي كاري مديران مالي موفق باشد. با بکارگيری خدمات ارائه شده توسط حامی محاسب پارس از بستن قرار دادهای مختلف با شرکتهای متفاوت بی نیاز خواهيد شد. بدون شک این سياستهای کلی در کاهش هزينه ها، جلوگيری از پراکندگی اطلاعات و تسريع در رفع مشکلات موثر خواهد بود.


خدمات فراز معین

حامی محاسب پارس تمامی خدمات مکانیزاسیون مالی و سیستمهای حسابداری را به شکلی مدرن ارائه میدهد که مهمترین آنها عبارتند از :

  • طراحی سیستمهای مالی، صنعتی و بازرگانی
  • مکانیزاسیون سیستمهای مالی و صنعتی

مشتریان حامی محاسب

برخی از مشتریان حامی محاسب پارس که در حال حاضر همکاری نزدیک با این مجموعه دارند عبارتند از :

  • گروه شرکتهای حامی تجارت قائم
  • اکسیر صنعت باختری
  • شرکت امیر خودرو شتاب
  • تولیدی شاپرک
  • صمیم صنعت
  • بهینه تجارت ابرار
  • تجارت فراز معین
  • شفا مهر قائم